Quyết định đoạt giải Hội thi năm 2020-2021
Ngày: 07/03/2022
Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v công nhận các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2020-2021

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v công nhận các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2020-2021