Nhóm nghiên cứu từ MIT và Đại học Harvard đã phát triển một quy trình hiệu quả cao để chuyển đổi khí nhà kính carbon dioxide (CO2) thành dạng nhiên liệu bền vững.
Theo một nghiên cứu do đại học Oxford thực hiện, khoảng 40% công việc nhà sẽ được các chú robot làm thay con người trong vòng 10 năm tới.
ChatGPT trả lời đúng từ 52,4-75% số câu hỏi trong ba phần của bài kiểm tra cấp phép chứng chỉ hành nghề y tại Mỹ mà không cần bất kỳ khoa đào tạo chuyên môn nào.
Google bắt đầu cho một nhóm người dùng thử nghiệm chatbot có tên Bard trước khi phát hành rộng rãi thời gian tới.
Nhằm điều phối thông tin, cung cấp kiến thức mới, tạo tương tác cho các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á, nền tảng thông tin dùng chung có tên gọi SIPET đã ra mắt.