QUYẾT ĐỊNH số 33/QĐ-BTCHT ngày 16/7/2013 V/v thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 – 2013.