Thái Bình: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được nhận Huân chương lao động hạng 3
Ngày: 12/01/2024
Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của tỉnh Thái Bình, Bà Trần Thị Hòa – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đây không chỉ là sự động viên, khen thưởng riêng của cá nhân đồng chí Chủ tịch mà còn là vinh dự chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Bà Trần Thị Hòa sinh năm 1979, là tiến sỹ chuyên ngành Điện - điện tử. Trong suốt quá trình công tác, bà Trần Thị Hòa đã có nhiều giải pháp sáng tạo đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia và làm chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, làm chủ tịch Hội đồng, ủy viên phản biện nhiều Hội đồng khoa học công nghệ.