Tập trung nhân lực, phương tiện gieo cấy hết diện tích lúa xuân trước ngày 25/2
Ngày: 30/08/2022
Đó là chỉ đạo của các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại huyện Kiến Xương vào sáng ngày 19/2.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời tiết từ đầu vụ đến nay tương đối thuận lợi cho công tác làm đất, gieo cấy. Đến ngày 18/2, công tác làm đất đã hoàn thành; nước phục vụ gieo cấy bảo đảm; toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 50.000ha, đạt 66% diện tích theo kế hoạch, trong đó diện tích cấy máy đạt 10.000ha.

Trực tiếp kiểm tra tại các xã: Bình Minh, Vũ Hòa (Kiến Xương), các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền, huy động tối đa nhân lực, máy móc tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi xuống đồng gieo cấy hết diện tích lúa xuân trước ngày 25/2. 

Gieo cấy lúa xuân tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương)

Ngành Nông nghiệp cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo, cấy lúa đồng thời chú trọng các biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng ngay từ khâu chăm sóc. Tiếp tục phát động diệt chuột bằng các biện pháp thủ công và thuốc hóa học khi kết thúc gieo cấy để bảo vệ sản xuất; điều tiết nước hợp lý; làm tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh và xây dựng kế hoạch phòng trừ bảo đảm an toàn về môi trường, sức khỏe và bảo vệ được năng suất cây trồng. Tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, bảo đảm chất lượng, số lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất vụ xuân 2021.