Hội Làm vườn tỉnh: 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng
Ngày: 04/08/2022
Sáng ngày 21/1, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Năm 2020, hội làm vườn các cấp trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn, củng cố về tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp. Các cấp hội đã tổ chức 199 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 6.500 lượt hội viên; tổ chức tham quan 87 mô hình phát triển kinh tế cao cho hơn 2.500 cán bộ, hội viên tham dự. Các phong trào phát triển kinh tế VAC tiếp tục được triển khai đến từng cấp hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức tập huấn về sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn cho 20 xã với 1.600 học viên tham dự. 100% tổ chức hội cơ sở đã tổ chức làm dịch vụ bán trên 150.000 cây giống, trên 260.000 con giống các loại; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho 310 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư hơn 3,9 tỷ đồng.

Năm 2021, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức hội cơ sở; phấn đấu 100% số cơ sở hội có quỹ và số dư quỹ bình quân đạt từ 50.000 đến 100.000 đồng/hội viên.

Trao giấy khen của Hội Làm vườn tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội năm 2020. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Làm vườn tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam và giấy khen của Hội Làm vườn tỉnh cho 17 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội năm 2020.

baothaibinh.com.vn